Building a plugin enable application

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Building a plugin enable application

Jan Ripke
Hi,

Where can i find documentation and or (simple) examples on how to
build a plugin enabled engine, wriiten in Python, which can
incorporate Python plugin code.

Thanks

Jan

--
See my personal page for more info;
http://insignis.xs4all.nl/openform.php?formname=home.jan
For more information about our Open Source Projects, see:
http://insignis.xs4all.nl/openform.php?formname=projects
http://sourceforge.net/projects/imotion
http://sourceforge.net/projects/openerp
_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Building a plugin enable application

Martijn Pieters-3
Jan Ripke wrote:
> Where can i find documentation and or (simple) examples on how to
> build a plugin enabled engine, wriiten in Python, which can
> incorporate Python plugin code.

We praten over het algemeen gewoon Nederlands op de Python-NL lijst.. :)

Ik zou op de Python Package Index (PyPI) kijken:

  http://cheeseshop.python.org/pypi

Daar zoeken op 'plugin' levert o.a. op:

  PlugBoard 0.2
  An application framework to create plugin-based applications
  http://cheeseshop.python.org/pypi/PlugBoard/0.2

Echter, Python's introspectie en flexibiliteit maken het erg makkelijk
om zelf een plugin systeem te maken. PyMP'd, bijvoorbeeld, heeft zijn
eigen code hiervoor:

http://svn.sourceforge.net/viewvc/pympd/trunk/pympd/src/modules/pympdriver.py?revision=203&view=markup#l_2622

Quod Libet/Ex Falso net zo:

http://www.sacredchao.net/quodlibet/browser/trunk/quodlibet/plugins/__init__.py


HHD (Hopelijk Help Dit),

Martijn Pieters
_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Building a plugin enable application

Arjan Molenaar
Martijn Pieters <[hidden email]> wrote:

> Jan Ripke wrote:
>> Where can i find documentation and or (simple) examples on how to
>> build a plugin enabled engine, wriiten in Python, which can
>> incorporate Python plugin code.
>
> We praten over het algemeen gewoon Nederlands op de Python-NL lijst.. :)
>
> Ik zou op de Python Package Index (PyPI) kijken:
>
>   http://cheeseshop.python.org/pypi
>
> Daar zoeken op 'plugin' levert o.a. op:
>
>   PlugBoard 0.2
>   An application framework to create plugin-based applications
>   http://cheeseshop.python.org/pypi/PlugBoard/0.2
>
> Echter, Python's introspectie en flexibiliteit maken het erg makkelijk
> om zelf een plugin systeem te maken. PyMP'd, bijvoorbeeld, heeft zijn
> eigen code hiervoor:
>
> http://svn.sourceforge.net/viewvc/pympd/trunk/pympd/src/modules/pympdriver.py?revision=203&view=markup#l_2622
>
> Quod Libet/Ex Falso net zo:
>
> http://www.sacredchao.net/quodlibet/browser/trunk/quodlibet/plugins/__init__.py

Gaphor heeft er eentje welke losjes geinspireerd is op Eclipse (met  
xml file enzo):

http://svn.sourceforge.net/viewvc/gaphor/gaphor/trunk/gaphor/pluginmanager.py?revision=913&view=markup

gr.

Arjan

>
> HHD (Hopelijk Help Dit),
>
> Martijn Pieters
> _______________________________________________
> Python-nl mailing list
> [hidden email]
> http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
>


_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Building a plugin enable application

Winfried Tilanus
On 08/21/2006 Arjan Molenaar wrote:
> Gaphor heeft er eentje welke losjes geinspireerd is op Eclipse (met  
> xml file enzo):

En als dat een overkill is: de meest basis functie hiervoor is __import__()

Mijn werk drijft op varianten op deze code:

for job in settings['jobs']:
    mod = __import__(job)
    mod.job()

Er van uitgaande dat settings['jobs'] een lijst met paden naar de
plugins bevat en dat elke plugin een functie job heeft.

groet,

Winfried


--
http://www.tilanus.com
jid:[hidden email]
tel. 015-3613996 / 06-23303960
fax. 015-3614406
_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl