Coding in the mountains

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Coding in the mountains

Òscar Álvarez Vilaplana-2
Geachte geeks,

Nederland is natuurlijk een ontzettend mooi land, maar mis je net soms... de bergen? Wij zitten in Lausanne, Zwitserland, bezig innovatieve en gekke features voor transformatieve evenementen aan het creëren en wij zoeken DevOps en Software Engineers.

Dit is ons: www.spotme.com

Hier kan je zien voorbeelden van wat wij hebben gedaan: www.spotme.com/mobile-event-app-resources

Ons backend stack is meestal NodeJS (haat-liefde, ik weet het wel...) en CouchDB, maar wij houden van Python en volgen de principles van het Zen of Python ook als wij JS schrijven. Ons software wordt gebruikt in evenementen waar duizenden (soms tienduizenden) deelnemers met elkaar communiceren, foto's en papers delen, live stemmen... Wij geloven in "get things done", dus geen meetings of bureaucratie tenzij het absoluut nodig is.

Ik weet dat dit geen NodeJS lijst is, maar als je een interessante baan in een mooi stad vlakbij ongelooflijke natuur opwindend vindt, leer je snel zeker genoeg NodeJS :) (als Python geek had ik twee weken nodig om te gaan van NodeJS nul tot NodeJS pro, YMMV).

Meer informatie: www.spotme.com/spotme-jobs

Loop 10 minuten vanuit ons kantoor en zie dit: het Léman-meer
Neem een trein voor 90 minuten en zie dit: Rochers-de-Naye

Hartelijk bedankt een sorry voor de spam! :)

Òscar

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl