Een klein begin

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Een klein begin

Marc Stevens

Hoe verander ik de cijfers van het LCD venster dmv eigen invoer door bijv. input.

Ik weet dat je dan een ‘def’ moet aanmaken, en die invoegen in de code.

Ik weet alleen niet waar je de definitie moet aanroepen.

Ik weet dat het programma niet compleet is, er zou een regel moeten zijn waar je je invoer ziet,

Maar misschien gaat het zo ook. Ik heb het bewust eenvoudig gehouden.

 

# -*- coding: utf-8 -*-

 

# Form implementation generated from reading ui file 'lcd.ui'

#

# Created by: PyQt5 UI code generator 5.5.1

#

# WARNING! All changes made in this file will be lost!

 

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

 

class Ui_Form(object):

    def setupUi(self, Form):

        Form.setObjectName("Form")

        Form.resize(400, 300)

        self.lcdNumber = QtWidgets.QLCDNumber(Form)

        self.lcdNumber.setGeometry(QtCore.QRect(60, 100, 241, 101))

        self.lcdNumber.setObjectName("lcdNumber")

 

        self.retranslateUi(Form)

        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(Form)

 

    def retranslateUi(self, Form):

        _translate = QtCore.QCoreApplication.translate

        Form.setWindowTitle(_translate("Form", "Form"))

 

 

if __name__ == "__main__":

    import sys

    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)

    Form = QtWidgets.QWidget()

    ui = Ui_Form()

    ui.setupUi(Form)

    Form.show()

    sys.exit(app.exec_())

 

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt beschermd door Avast.
www.avast.com

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl