Joystick

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Joystick

Marc Stevens
Geachte heer /mevrouw,
Ik heb het bijgevoegde programmaatje geschreven, na aanleiding van wat voorbeelden.
Het werkt goed maar gaat op het laatst end gaat ie de mist in.
De computer geeft de volgende foutmelding ’AttributeError:  ‘Joystick’ object has no attribute ‘get’
Ik heb me suf gepiekerd maar ik kom er niet achter waar de fout zit.
Misschien dat jullie mij een beetje kunnen helpen.
 
                                                Alvast bedankt, Marc Stevens
 

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl

joystick.py (1K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Joystick

Dorian Hoxha
Hi Marc,


I can't run the program right now, but is the error on line 30?

Maybe you should change:
j.get.axis(1)
to
j.get_axis(1)

The same thing with line 31. Does that fix it?2015-02-23 22:41 GMT+01:00 Marc Stevens <[hidden email]>:
Geachte heer /mevrouw,
Ik heb het bijgevoegde programmaatje geschreven, na aanleiding van wat voorbeelden.
Het werkt goed maar gaat op het laatst end gaat ie de mist in.
De computer geeft de volgende foutmelding ’AttributeError:  ‘Joystick’ object has no attribute ‘get’
Ik heb me suf gepiekerd maar ik kom er niet achter waar de fout zit.
Misschien dat jullie mij een beetje kunnen helpen.
 
                                                Alvast bedankt, Marc Stevens
 

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl