NoOra versie 0.0.4 gereleased.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NoOra versie 0.0.4 gereleased.

Jan Ripke
Hoi,

Beroepsmatig werk ik veel met Oracle databases.
Wanneer je met Oracle werkt en je wil je database beheren is het maken van scripts en vervolgens van installatie scripts voor deze scripts onontbeerlijk.
Ik heb ervaren dat dit veel tijd kost. Je hebt ook zo een foutje gemaakt. Ook doet iedere ontwikkelaar het weer anders. Dit is weer vervelend als je een project van een collega overneemt. Hiernaast werkt de ene developer met dos en dan ander weer met linux of unix. Dit betekent dan batch files voor dos en shell scripts voor linux. Aaaah.
Dit kan handiger zo dacht ik. Python werkt op zo'n beetje alle os'n. Hiermee is het maken van dos batch files en unix shell scripts opgelost.
Wat ik vervolgens heb bedacht, is een uniforme folder structuur. Voor tabellen, constraints, trigger, packages, aparte folders. Hierdoor wordt de overdracht naar andere developers eenvoudig. Ook hoef je geen installatie scripts voor de oracle scripts meer te schrijven. Dit werkt lekker snel, ik ben nl. lui, en je kunt niks vergeten te installeren, ik ben nl. ook nog slordig en vergeetachtig.

Het project NoOra en staat op sourceforge:
https://sourceforge.net/projects/noora

Ik heb al wat documentatie:
https://sourceforge.net/apps/trac/noora/

Wellicht vinden jullie het leuk om hier eens naar te kijken

Groetjes

Jan

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl