Opdracht voor 1-2 dagen in django-oscar webshop project

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Opdracht voor 1-2 dagen in django-oscar webshop project

Diederik van der Boor
Beste lui,

Sorry dat ik de mailing lijst hiervoor gebruik, hoop dat het even mag.

Ik ben op zoek naar een freelancer die nog werk kan uitvoeren in een django-oscar project,
om volgende week daar 1-2 dagen aan te besteden.

Heb je hiervoor tijd? Ik hoor het graag!
email: [hidden email]
tel: 06 417 15 056

Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,
Diederik
_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl