Overhevelen

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Overhevelen

Marc Stevens
Hoi allemaal,

Ik heb in onderstaand programmaatje p proberen over te hevelen naar de functie uitvoer.
Is dit gewoon niet mogelijk of zijn er alternatieven?

def stelling():
    p=math.pi
    print p
    return p

def uitvoer(omtrek):
    omtrek=p*d
    print omtrek
    return omtrek

d=4


stelling()
uitvoer(d)

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Overhevelen

Marc Stevens
Ik ben vergeten import math erboven te typen.

> Op 10 jul. 2018, om 09:44 heeft Marc Stevens <[hidden email]> het volgende geschreven:
>
> Hoi allemaal,
>
> Ik heb in onderstaand programmaatje p proberen over te hevelen naar de functie uitvoer.
> Is dit gewoon niet mogelijk of zijn er alternatieven?
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> def stelling():
>    p=math.pi
>    print p
>    return p
>
> def uitvoer(omtrek):
>    omtrek=p*d
>    print omtrek
>    return omtrek
>
> d=4
>
>
> stelling()
> uitvoer(d)
>

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Overhevelen

Nederlands mailing list
In reply to this post by Marc Stevens


On 10 Jul 2018, at 09:44, Marc Stevens <[hidden email]> wrote:

Hoi allemaal,

Ik heb in onderstaand programmaatje p proberen over te hevelen naar de functie uitvoer.
Is dit gewoon niet mogelijk of zijn er alternatieven?

Wat probeer je precies te doen?def stelling():
   p=math.pi

Dit statement maakt “p” een lokale variabele tijdens het uitvoeren van “stelling”. De variabele is alleen te gebruiken door de code in “stelling”

   print p
   return p

def uitvoer(omtrek):
   omtrek=p*d

Zelfde als bij “p” hierboven: “omtrek” is nu een lokale variabele die door de code in “uitvoer” gebruikt kan worden.

De code zal een fout geven omdat “p” niet bestaat, “p” is geen lokale variabele en ook geen globale variabele in het script (wat “d” wel is). 

   print omtrek
   return omtrek

d=4


stelling()

Om het probleem met “p” in “uitvoer” te voorkomen kan je twee dingen doen:

1) “p = stelling()” ipv. alleen “stelling()” om de waarde in het return statement te bewaren
2) Verwijder “stelling” en neem de code in “stelling” op als globale code (zoals je al doet voor de definitie van “d”)

uitvoer(d)

Ik raad je aan om ook te kijken naar een online python tutorial, zoals <https://www.learnpython.org>. Dat gaat je helpen om de concepten sneller te snappen.

Ronald


_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl


_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl