SSH: fabric of paramiko

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SSH: fabric of paramiko

Geert Stappers

Hallo,

Graag jullie advies over welke Python module te gebruiken
om secure shell, ssh, zaken te scripten.

Mijn eigen onderzoek is nu gestrand
bij de keuze tussen paramiko en fabric.

Het blijkt dat fabric een dependency op paramiko heeft.

Wat is er "extra" aan fabric?
In andere woorden: Onder welke omstandigheden zou fabric
de voorkeur boven paramiko moeten krijgen?


Groeten
Geert Stappers
--
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl

signature.asc (205 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SSH: fabric of paramiko

Dirkjan Ochtman
2013/3/29 Geert Stappers <[hidden email]>:
> Wat is er "extra" aan fabric?
> In andere woorden: Onder welke omstandigheden zou fabric
> de voorkeur boven paramiko moeten krijgen?

Fabric en Paramiko zijn hele andere tools. Paramiko is simpelweg een
library die communicatie over ssh en sftp eenvoudig te hanteren maakt.
Fabric is een tool die daarop voortbouwt om "application deployment or
systems administration tasks" te automatiseren. Hangt er dus vanaf wat
je precies wil scripten welke tool het meest geschikt is.

Groet,

Dirkjan
_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SSH: fabric of paramiko

Ifthikhan Nazeem
In reply to this post by Geert Stappers
Hi Geert,

I used google translate to read your email :).

Fabric is built on top of Paramiko and the decision to choose either would be based on whether you need the high level features offered by fabric to interact with the remote server or do you want to stick to the bare essentials offered by paramiko.

The decision would depend on your use-case. Care to share what you intend to build.

--
Thanks and Best Regards, 
Iftikhan Nazeem
LinkedIn : http://ae.linkedin.com/in/ifthikhan
Mob (Dubai) : +971 050 7382623
Mob (Amsterdam) : +31 06 14769827
Skype : iftecan2000


2013/3/29 Geert Stappers <[hidden email]>

Hallo,

Graag jullie advies over welke Python module te gebruiken
om secure shell, ssh, zaken te scripten.

Mijn eigen onderzoek is nu gestrand
bij de keuze tussen paramiko en fabric.

Het blijkt dat fabric een dependency op paramiko heeft.

Wat is er "extra" aan fabric?
In andere woorden: Onder welke omstandigheden zou fabric
de voorkeur boven paramiko moeten krijgen?


Groeten
Geert Stappers
--
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SSH: fabric of paramiko

Geert Stappers
In reply to this post by Dirkjan Ochtman
Op 2013-03-29 om 09:59 schreef Dirkjan Ochtman:

> 2013/3/29 Geert Stappers
> > Wat is er "extra" aan fabric?
> > In andere woorden: Onder welke omstandigheden zou fabric
> > de voorkeur boven paramiko moeten krijgen?
>
> Fabric en Paramiko zijn hele andere tools. Paramiko is simpelweg een
> library die communicatie over ssh en sftp eenvoudig te hanteren maakt.
> Fabric is een tool die daarop voortbouwt om "application deployment or
> systems administration tasks" te automatiseren. Hangt er dus vanaf wat
> je precies wil scripten welke tool het meest geschikt is.
Het is de bedoeling om netwerkswitches uit te lezen.
Zeg maar de categorie "systems administration tasks".

Dank voor het advies, ik ga spelen met fabric  http://fabfile.org


Groeten
Geert Stappers
--
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl

signature.asc (205 bytes) Download Attachment