Silent install of PIL?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Silent install of PIL?

Tommy Rasmussen (Holstebro Kommune)
Is there a switch for the PIL-1.1.7.win32-py2.5.exe that enables silent installation?
 
Thanks

Venlig hilsen
Tommy Rasmussen
IT-konsulent


IT-afdelingen 
Rådhuset 
7500 Holstebro
 
tlf.: 9611 7350, direkte: 9611 7368
mobil: 2335 2067
CVR: 29 18 99 27
Mail: [hidden email]
Sikker mail: [hidden email]
Direkte mail: [hidden email]

Holstebro Kommune - vi har dråber af kultur i alt!
Hold dig orienteret på www.holstebro.dk eller tilmeld dig vores nyhedsbrev


Disclaimer:
Denne e-mail  kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. Holstebro Kommune påtager sig intet ansvar for virus, som er opstået i forbindelse med modtagelse af denne e-mail. Holstebro Kommune påtager sig intet ansvar for eventuelle tab og skader, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

 

_______________________________________________
Image-SIG maillist  -  [hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/image-sig
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Silent install of PIL?

jumpfroggy
I'm not sure.  You could try "easy_install PIL-1.1.7.win32-py2.5.exe", I can't remember if that's silent or not.

2011/10/4 Tommy Rasmussen (Holstebro Kommune) <[hidden email]>
Is there a switch for the PIL-1.1.7.win32-py2.5.exe that enables silent installation?
Thanks
Venlig hilsen 

_______________________________________________
Image-SIG maillist  -  [hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/image-sig
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Silent install of PIL?

Tommy Rasmussen (Holstebro Kommune)
easy_install did the trick!
 
Thanks :-)
 
Venlig hilsen
Tommy Rasmussen
IT-konsulent
 

Holstebro Kommune - vi har dråber af kultur i alt!
Hold dig orienteret på www.holstebro.dk eller tilmeld dig vores nyhedsbrev


Disclaimer:
Denne e-mail  kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. Holstebro Kommune påtager sig intet ansvar for virus, som er opstået i forbindelse med modtagelse af denne e-mail. Holstebro Kommune påtager sig intet ansvar for eventuelle tab og skader, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

 


Fra: James [mailto:[hidden email]]
Sendt: 4. oktober 2011 20:55
Til: Tommy Rasmussen (Holstebro Kommune)
Cc: [hidden email]
Emne: Re: [Image-SIG] Silent install of PIL?

I'm not sure.  You could try "easy_install PIL-1.1.7.win32-py2.5.exe", I can't remember if that's silent or not.

2011/10/4 Tommy Rasmussen (Holstebro Kommune) <[hidden email]>
Is there a switch for the PIL-1.1.7.win32-py2.5.exe that enables silent installation?
Thanks
Venlig hilsen 

_______________________________________________
Image-SIG maillist  -  [hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/image-sig