Ubuntu

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ubuntu

Marc Stevens
Hallo, beste mensen!

Ben uit ellende van windows 10 naar Ubuntu overgestapt.
Ik probeer dit systeem zo in te richten dat ik ook alles kan als op windows 10.
Bijvoorbeeld heb ik Dropbox (een python product) ook ge├»nstalleerd zodat ik alle belangrijke bestanden met alle computers heb gesynchroniseerd.
Alleen lukt het me niet om Pygame te installeren op de Ubuntu computer.
Ik heb wel iets gelezen van apt-get , maar ik ben verder nog niet zo thuis in het Linux programmatuur.
Is er iemand die me op weg kan helpen?

BVD,

Marc Stevens. 

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ubuntu

Kees Bos
Geen idee wat pygame is, maar ik ken wel apt-cache/apt-get:

$ apt-cache search pygame
lightyears - single player real-time strategy game with steampunk sci-fi
psychopy - environment for creating psychology stimuli in Python
pyntor - flexible and componentized presentation program
python-pygame - SDL bindings for games development in Python
python-pyglet - cross-platform windowing and multimedia library
python-soya - high level 3D engine for Python
python-soya-dbg - high level 3D engine for Python - debug extension
python-soya-doc - high level 3D engine for Python
solarwolf - Collect the boxes and don't become mad

$ sudo apt-get install python-pygame


On Wed, 2015-11-11 at 20:04 +0100, Marc Stevens wrote:

> Hallo, beste mensen!
>
>
> Ben uit ellende van windows 10 naar Ubuntu overgestapt.
> Ik probeer dit systeem zo in te richten dat ik ook alles kan als op
> windows 10.
> Bijvoorbeeld heb ik Dropbox (een python product) ook geïnstalleerd
> zodat ik alle belangrijke bestanden met alle computers
> heb gesynchroniseerd.
> Alleen lukt het me niet om Pygame te installeren op de Ubuntu
> computer.
> Ik heb wel iets gelezen van apt-get , maar ik ben verder nog niet zo
> thuis in het Linux programmatuur.
> Is er iemand die me op weg kan helpen?
>
>
> BVD,
>
>
> Marc Stevens.
> _______________________________________________
> Python-nl mailing list
> [hidden email]
> https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl