data visualisate met Python - pandas

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

data visualisate met Python - pandas

Kramer, Koen

Beste mensen,

 

Hierbij mijn eerste vraag in de PUN wereld. Ik ben beginnend met python, vanuit een achtergrond met vooral Fortran / Pascal. Waar ik tegenaan loop is de visualisatie (lijnen, histogrammen) van vrije grote databases (10^5 - 10^6 records) van de uitvoer van een bos-groei model waar ik we gevoeligheidsanalyses mee hebben uitgevoerd.  

 

In ipython heb ik de volgende stappen gemaakt:

 

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pylab as plt

 

data = pd.read_csv(VolInc.csv')

 

grouped = data.groupby(['Spec','Precip','Temp','CO2'])

 

ter toelichting op de data structuur:

-      De gegroepeerde factoren zijn in een aantal levels gevarieerd (bv vier boomsoorten, 3 neerslag niveaus, etc).

-      Alle combinaties van de factoren zijn door het model langsgelopen. Een unieke combinatie van factoren wordt 1 scenario genoemd.

-      alle scenario’s zijn meerdere keren herhaald omdat er stochastische componenten in het model zitten.

-      Een model run bestaat uit meerdere jaren. Een unieke index bestaat dus uit de combinatie van scenario-replica-jaar.

-      De uitkomsten van het model staan in 1 of meerdere value kolommen (bv volume toename van de stam)

 

Een paar tips om de data op verschillende manieren te visualiseren om op gang te komen zouden erg handig zijn. Mn:

-      Value-kolom op y-as, en tijd (year) weergeven op x-as,

-      filteren op factor-values (waarden van 2 factoren vastzetten, en van derde factor weergeven op x-as)

-      species en / of factoren weergeven in legenda

-      factoren over verschillende figuren verdelen

-      titles van plots, x-as en legenda uit factor waarden halen

-      replica’s in error bars weergeven

 

Ik hoop dat iemand die ervaring heeft met python om vergelijkbare data te visualiseren me wat werkende code aan de hand kan doen waarop ik kan voortborduren

 

Groet,

 

Koen

 

 


_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: data visualisate met Python - pandas

Guido Kollerie-2
2013/9/2 Kramer, Koen <[hidden email]>:

> Ik hoop dat iemand die ervaring heeft met python om vergelijkbare data te
> visualiseren me wat werkende code aan de hand kan doen waarop ik kan
> voortborduren

Heb recentelijk redelijk wat werk verricht mbv Pandas (doch geen
visualisaties). Het boek: Python for Data Analysis van Wes McKinney
(http://shop.oreilly.com/product/0636920023784.do) was daarbij
onmisbaar. Ik heb het er net even op nageslagen; het heeft één
hoofdstuk (hfd 8) Plotting and Visualization van zo'n 30 pagina's. Het
lijkt me de meest uitgebreide informatie die je op dit gebied kan
vinden.

Groeten, Guido
_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl