out of range?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

out of range?

Marc Stevens

Hoi allemaal,

 

Ik heb het volgende programmaatje geschreven dat een eenvoudige data-base moet voorstellen, en dat mijn gezondheid bij houdt na aanleiding van mijn gewicht.

Mijn  gewichten worden opgeslagen en gekoppeld met een datum. Alleen geeft hij een foutmelding ‘out of range’ als ik de datum bij het opvragen van eerdere gegevens wil veriferen.

Heeft iemand een idee wat ik fout doe?

NB het programmaatje is nog niet helemaal af.

 

Alvast bedankt,

 

          Marc Stevens

 

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt beschermd door Avast.
www.avast.com

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl

gewicht.py (1K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: out of range?

Geert Stappers
On Thu, Feb 04, 2016 at 06:14:19PM +0100, Marc Stevens wrote:
> Hoi allemaal,
>
> Ik heb het volgende programmaatje geschreven dat een eenvoudige
> data-base moet voorstellen, en dat mijn gezondheid bij houdt na
> aanleiding van mijn gewicht.
> Mijn  gewichten worden opgeslagen en gekoppeld met een datum. Alleen
> geeft hij een foutmelding ???out of range??? als ik de datum bij het
> opvragen van eerdere gegevens wil veriferen.
 
$ python
Python 2.7.7 (default, Jun  3 2014, 16:16:56)
[GCC 4.8.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> lijst = [ "een", "paar", "elementen" ]
>>> lijst
['een', 'paar', 'elementen']
>>> lijst[0]
'een'
>>> lijst[1]
'paar'
>>> lijst[2]
'elementen'
>>> lijst[3]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: list index out of range
>>>


> Heeft iemand een idee wat ik fout doe?

De aanname dat de testdata voor handen is.Groeten
Geert Stappers
--
Leven en laten leven
_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl