prijzen-vergelijkings-website

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

prijzen-vergelijkings-website

Geert Stappers


----- Forwarded message from Jan Goossens -----

Date: Tue, 14 Apr 2015 11:21:40 +0200
From: Jan Goossens <[hidden email]>
To: [hidden email]
Subject: [OSBC-leden] Heeft er iemand kennis van Python

Beste OSBC'ers,

Heeft er iemand kennis van Python, of ken je iemand in je netwerk met
deze kennis?

Klant heeft een vraag bij ons uitstaan, of we een bestaande
prijzen-vergelijkings-website gebouwd in Python, kunnen overnemen en
beheren.
Zelf hebben we geen kennis van deze materie.

Wie heeft kennis en tijd? Of iemand in je netwerk die dat heeft?


--


Met vriendelijke groet,
Jan GoossensKerkstraat 12
5741 GL Beek en Donk
K.v.K. : 17153444
Website: www.syan.nl <http://www.syan.nl/>
Tel. : 0492-450516
E-mail: [hidden email] <mailto:[hidden email]>_______________________________________________
Leden mailing list
[hidden email]
http://osbc.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/leden


----- End forwarded message -----Groeten
Geert Stappers
--
Leven en laten leven
_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: prijzen-vergelijkings-website

Michiel Overtoom

Hoi,

En wat is de concrete vraag? Of iemand naar de source code van die website kan kijken en daar een mening over kan geven? Of wat het voor voeten in de aarde heeft om een dergelijke site ergens te hosten? Of kijken of en welk webframework is gebruikt?  Wat houd het beheren in, alleen in de lucht houden of ook features toevoegen? Is er een lijst van gewenste extra functionaliteiten?  Zijn er op dit moment problemen met de webapplicatie?

Waar kunnen we de broncode van deze website viseren? Wat is de URL?

Groets,


On Apr 15, 2015, at 22:25, Geert Stappers wrote:

> ----- Forwarded message from Jan Goossens -----
>
> Date: Tue, 14 Apr 2015 11:21:40 +0200
> From: Jan Goossens <[hidden email]>
> To: [hidden email]
> Subject: [OSBC-leden] Heeft er iemand kennis van Python
>
> Beste OSBC'ers,
>
> Heeft er iemand kennis van Python, of ken je iemand in je netwerk met
> deze kennis?
> Klant heeft een vraag bij ons uitstaan, of we een bestaande
> prijzen-vergelijkings-website gebouwd in Python, kunnen overnemen en
> beheren. Zelf hebben we geen kennis van deze materie.
>
> Wie heeft kennis en tijd? Of iemand in je netwerk die dat heeft?
>
> --
> Met vriendelijke groet,
> Jan Goossens
>

--
"You can't actually make computers run faster, you can only make them do less." - RiderOfGiraffes

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: prijzen-vergelijkings-website

Jochem Oosterveen
In reply to this post by Geert Stappers
On 15 Apr 2015, at 22:25, Geert Stappers <[hidden email]> wrote:
> Klant heeft een vraag bij ons uitstaan, of we een bestaande
> prijzen-vergelijkings-website gebouwd in Python, kunnen overnemen en
> beheren.
> Zelf hebben we geen kennis van deze materie.

Volgens mij is het juiste antwoord dan gewoon nee.

_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl

signature.asc (817 bytes) Download Attachment