pyGtk en het ListStore object

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

pyGtk en het ListStore object

Jan Ripke
Hoi,

Om data te kunnen opnemen in een Treeview object wordt een ListStore
object met bijvoorbeeld de 4 argumenten int,str,str,str meegegeven die
de data kolommen representeren die je wil laden.

self.liststore = gtk.ListStore(int,str,str,str)

Na veel zoeken ben ik er niet achter gekomen hoe je nadat het object
is aangemaakt een kolom aan deze set kan toevoegen, of hoe je via code
het aantal kolommen dynamisch kan aanmaken.
Ik wil namelijk de inhoud van een willekeurige tabel in de liststore
zetten en weet van te voren niet uit hoeveel kolommen deze zal
bestaan, oftewel het aantal kolommen zal varieren per tabel. Weten
jullie misschien hoe ik dit kan aanpakken of oplossen?

Jan

--
See my personal page for more info;
http://insignis.xs4all.nl/openform.php?formname=home.jan
For more information about our Open Source Projects, see:
http://insignis.xs4all.nl/openform.php?formname=projects
http://sourceforge.net/projects/imotion
http://sourceforge.net/projects/openerp
_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl