pyQt

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

pyQt

Marc Stevens
Beste mensen,

Ik ben zover dat ik begrijp hoe ik een programma schrijf in PyQt, maar nu moet ik het nog omzetten in python code.
Ik heb op internet gekeken en gelezen dat het een regel is zoals:

python uic.py input.ui -o output.py -x

Dit geeft een foutmelding dat hij het commando niet kent.
Verder heb ik een video op youtube bekeken en bleek het heel complex te zijn,maar volgens hun was het een regel als:

pyside -uic.exe show.ui -o showGui.py

bij de laatste regel kwam nog een extra heel wat type werk bij te pas om ‘ to inhare everything’.

Ik heb PyQt GPL v5.5 for python 3.4 32bit  en werk met windows 10 
Is er een eenvoudige manier om (zoals bovenste voorbeeld regel) om een .ui om te zetten naar .py ?_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: pyQt

Marc Stevens
Het probleem is al opgelost.
Voor andere geïnteresseerden: het probleem wordt heel eenvoudig uitgelegd in de volgende video:


Alvast bedankt voor de moeite!!!

Groetjes van Marc Stevens.Begin doorgestuurd bericht:

Van: Marc Stevens <[hidden email]>
Onderwerp: pyQt
Datum: 29 december 2015 17:28:37 CET

Beste mensen,

Ik ben zover dat ik begrijp hoe ik een programma schrijf in PyQt, maar nu moet ik het nog omzetten in python code.
Ik heb op internet gekeken en gelezen dat het een regel is zoals:

python uic.py input.ui -o output.py -x

Dit geeft een foutmelding dat hij het commando niet kent.
Verder heb ik een video op youtube bekeken en bleek het heel complex te zijn,maar volgens hun was het een regel als:

pyside -uic.exe show.ui -o showGui.py

bij de laatste regel kwam nog een extra heel wat type werk bij te pas om ‘ to inhare everything’.

Ik heb PyQt GPL v5.5 for python 3.4 32bit  en werk met windows 10 
Is er een eenvoudige manier om (zoals bovenste voorbeeld regel) om een .ui om te zetten naar .py ?
_______________________________________________
Python-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl